Aby skutecznie docierać do potencjalnych klientów, należy poznać ich potrzeby oraz oczekiwania wobec oferowanych produktów lub usług. Firma ABMmedia przeprowadza profesjonalne badania rynku, pomagając w ten sposób klientom w zdobyciu informacji nie tylko o konsumentach i strukturze popytu oraz podaży w interesującym ich obszarze gospodarki, lecz także o relacjach w nim panujących. Poznacie Państwo rynek pod kątem koniunktury gospodarczej, działań konkurencji, jakości i cen produktów, świadczonych usług oraz podejmowanych działań promocyjnych.

Możemy przeprowadzić analizę i badanie rynku dowolnie wybranego przez Państwa. Nie ograniczamy się do działań w ramach jednej branży bądź zdefiniowanego obszaru terytorialnego, dlatego też jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa potrzeb i wymagań.

Jeśli chcecie Państwo przekonać się, czy decyzje o inwestycji, poszerzaniu swojej działalności bądź wchodzeniu w relacje handlowe z firmami działającymi na danym obszarze będą słuszne, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Poza obserwacją zjawisk rynkowych realizowane przez nas badanie obejmuje przeprowadzenie analizy elementów i czynników mających wpływ na układ stosunków rynkowych. Następnie wykonujemy analizę naukową, która ma na celu wykrycie prawidłowości rządzących w danym sektorze gospodarki. Opracowujemy również raporty z przeprowadzonych działań oraz prognozy, dzięki którym będziecie mieli Państwo wyraźny wgląd w przyszłość interesującego Was obszaru. Przygotowujemy także propozycje rozwiązań pojawiających się problemów.

Do Państwa należy wybór modułów badawczych, których funkcjonowanie chcieliby poznać.

Wykonujemy badanie następujących modułów:

 • koniunktury gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • kosztów i badanie cen,
 • produktów,
 • działalności produkcyjnej,
 • kanałów dystrybucji,
 • działań promocyjnych,
 • konsumentów.

Badanie rynku może przybierać różnorodne formy. Wybór metodologii oraz technik badawczych dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Do technik przez nas stosowanych należą:

 • badania ankietowe (ankieta, wywiad bezpośredni, ankieta prasowa, wywiad telefoniczny);
 • panel produktów sprzedaży detalicznej (gromadzenie informacji za pomocą inwentaryzacji w punktach sprzedaży detalicznej);
 • panel konsumentów (badania konsumentów dobranych w sposób losowy);
 • badania motywacyjne (np. wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumentów);
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne (np. eksperyment rynkowy);
 • bieżąca obserwacja rynku.

Wiedza na temat struktury wybranego rynku i zachowań potencjalnych klientów z pewnością zaowocuje skuteczniejszą sprzedażą Państwa produktów i usług.